Korisničko ime@untz.ba:


Šifra korisnika:Molimo prijavite se sa korisničkim imenom koji vam je dodijelio univerzitet.

Prilikom prve prijave molimo Vas da popunite trazene podatke u aplikaciji enastava.

Trenutno su u bazi korisnika samo studenti upisani od 2008/2009 šk. godine.